отпечатък

Информация според § 5 TMG:

Branders – Stroy Ltd.
Aleksi Asenov
5731 Galata-Teteven
Ul. Dimitar Blagoev 16, BG

Свържете се с

Телефон: +359 877339177
E-Mail: info@branders-stroy.bg

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС

Данъчен идентификационен номер за продажбите съгласно §27 a Закон за данъка върху добавената стойност:

Отговорност за съдържанието

В качеството си на доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общото законодателство съгласно член 7, параграф 1 от германския Закон за телемедиите (TMG). Въпреки това, съгласно §§ 8 до 10 от TMG, ние не сме задължени като доставчик на услуги да следим предаваната или съхраняваната информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна едва от момента, в който стане известно конкретното нарушение на закона. Ако разберем за съответните нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници се проверяват за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е разпознаваемо по време на свързването.

Постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници обаче не е разумно, ако няма конкретни признаци за законово нарушение. Ако разберем за нарушения на закона, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право

Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от операторите на сайта, са обект на българското авторско право. Размножаването, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на този сайт е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел.

Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети лица се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни е обозначено като такова. Ако въпреки това ви стане известно, че има нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.